Náš web je tady!

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

Jelikož jsme na našem posledním výjezdu vyjádřily touhu po webovém prostoru, tady je!

Kéž nám web dobře slouží k lepší komunikaci a sdílení informací a zážitků z akcí a také jejich lepší fotoprezentaci. Sledujte proto rubriku novinek a kalendář a směle do toho s příspěvky!