Setkání na jaře

Letošní setkání se opět uskutečňují pravidelně každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci, tzn.

12.3. a 26.3.

9.4. a 23.4.

14.5. a 28.5.